พระกริ่งสายวัง

ชมพระกริ่งของสายวัง #หนึ่งในสยาม ” ก้นฐานพระกริ่งฯ ” จปร ” พระนามย่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2411 เนื้อ ทองคำขาว (หายาก) สร้างน้อย สวยงาม งานช่างหลวง สุดคลาสสิค กันครับ

Tel: 084-5165885 นุ พระแท้เมืองสยาม