พระสมเด็จวัดระฆังโฆษิตาราม พิมพ์ใหญ่ พระประธาน ช่างหลวงวิจารณ์เจียรนัย

พระสมเด็จวัดระฆังโฆษิตาราม พิมพ์ใหญ่ พระประธาน ช่างหลวงวิจารณ์เจียรนัย
Tel: 084-5165885 นุ พระแท้เมืองสยาม