พระสมเด็จ วัดระฆังโฆษิตาราม หลวงวิจิตร นฤมล พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จ วัดระฆังโฆษิตาราม หลวงวิจิตร นฤมล พิมพ์ใหญ่
Tel: 084-516-5885 นุ พระแท้เมืองสยาม