พระสมเด็จ วัดระฆังโฆษิตาราม พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม เนื้อปูนหอยสังข์

พระสมเด็จ วัดระฆังโฆษิตาราม พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม เนื้อปูนหอยสังข์
Tel: 084-5165885 นุ พระแท้เมืองสยาม