พระสมเด็จ วัดระฆังโฆษิตาราม หลวงวิจารณ์ เจียรนัย พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม

พระสมเด็จ วัดระฆังโฆษิตาราม หลวงวิจารณ์ เจียรนัย พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม
Tel: 084-5165885 นุ พระแท้เมืองสยาม