หลวงพ่อปาน วัดปางนมโค จ.อยุธยา พิมพ์ทรงไก่หาง 5 เส้น

หลวงพ่อปาน วัดปางนมโค จ.อยุธยา พิมพ์ทรงไก่หาง 5 เส้น
Tel: 084-5165885 นุ พระแท้เมืองสยาม