เหรียญทรงผนวช บล็อกนิยม เนื้อทองแดง พ.ศ.๒๔๙๙ วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เหรียญทรงผนวช บล็อกนิยม เนื้อทองแดง พ.ศ.๒๔๙๙ วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Tel: 084-5165885 นุ พระแท้เมืองสยาม