เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก ปี ๒๔๖๐ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก ปี ๒๔๖๐ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel: 084-5165885 นุ พระแท้เมืองสยาม