พระขุนแผนเคลือบ

Amulets Siam Code : AS20219650

 

ชื่อพระ : พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดอัมพวัน จ.นนทบุรี

 

ประเภท/พิมพ์พระ : พิมพ์แขนอ่อน

 

กรรมสิทธิ์ของ : MR.SOON CHOW

 

เบอร์โทร :

 

ออกให้ ณ วันที่ : 12 เมษายน 2564

 

สถานะ : ให้บูชา

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอาจทำให้สีของพระในรูปแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย