เครื่องรางหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก

Amulets Siam Code : AS202315792

 

ชื่อพระ : เครื่องรางหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก กรุงเทพฯ

 

ประเภท/พิมพ์พระ : ลูกอมผงเทา ประมาณปี 2460-2490

 

กรรมสิทธิ์ของ : ภาคิน

 

เบอร์โทร :

 

ออกให้ ณ วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2566

 

สถานะ : ให้บูชา

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอาจทำให้สีของพระในรูปแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย