พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์

Amulets Siam Code : AS202315902

 

ชื่อพระ : พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี

 

ประเภท/พิมพ์พระ : พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก จุ่มรัก ปี 2400-2431

 

กรรมสิทธิ์ของ : คุณ สมพร ศรีประพัฒนาวงศ์

 

เบอร์โทร : 081-610-1461

 

ออกให้ ณ วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566

 

สถานะ : ให้บูชา

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอาจทำให้สีของพระในรูปแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย