ผู้ชนะงานประกวด พระเครื่องไทย ครั้งที่ 7

 

รายการที่ 1 พระสมเด็จวัดระฆัง (พิมพ์ช่างหลวงสิทธิการ)

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศจรดซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์อกร่องหูติ่ง
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ไกเซอร์
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ไกเซอร์ (เศียรโต)
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์สองหน้า
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ยอดขุนพล
พระสมเด็จวัดระฆัง ลงรัก-ลงชาด-ปิดทอง
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์โย้

 

รายการที่ 2 พระสมเด็จวัดระฆัง (พิมพ์ช่างหลวงวิจิตร)

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ขอบล่างขีดฟันหนู
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ขอบล่างขีดฟันหนู เนื้อปูนปอร์ตแลนด์
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพใหญ่ เกศจรดซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ สองหน้า ขอบล่างขีดฟันหนู
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ลงรัก-ลงชาด-ปิดทอง

 

รายการที่ 3 พระสมเด็จวัดระฆัง (พิมพ์ช่างหลวงวิจารณ์)

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่จักรพรรดิ์
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน เกศจรดซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม เนื้อโกเด
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศจรดซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ อกร่อง เกศทะลุซุ้ม (ลุงพุต)
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เส้นด้าย
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์สังฆาฎิ
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานคู่
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์อกครุฑ
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ไกเซอร์
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์สองหน้า
พระสมเด็จวัดระฆัง หลังอักษรจีน
พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อโกเด
พระสมเด็จวัดระฆัง ลงรัก-ลงชาด-ปิดทอง
พระสมเด็จวัดระฆัง รวมทุกพิมพ์เนื้อโลหะ

 

รายการที่ 4 พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อปูนเพชร (พิมพ์ช่างหลวงวิจารณ์)

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศจรดซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เส้นด้าย
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ สังฆาฎิ
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ไกเซอร์
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศไชโย
พระสมเด็จวัดระฆัง หลังอักษรจีน
พระสมเด็จวัดระฆัง หลังปั้มพิเศษ (หลังครุฑ)
พระสมเด็จวัดระฆัง หลังดอกโบตั๋น

 

รายการที่ 5 พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์โบราณ (พิมพ์โย้)

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์โย้

 

รายการพระที่ 6 พระสมเด็จวัดระฆัง (กรุสองครอง)

พระสมเด็จวัดระฆัง กรุสองครอง พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง กรุสองครอง พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม

 

รายการที่ 7 พระสมเด็จพิมพ์เกศไชโย (ออกวัดระฆัง)

พระสมเด็จพิมพ์เกศไชโย พิมพ์หกชั้นอกตัน
พระสมเด็จพิมพ์เกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้นอกตัน
พระสมเด็จพิมพ์เกศไชโย ลงรัก-ลงชาด-ปิดทอง

 

รายการที่ 8 พระสมเด็จพิมพ์เกศไชโย (กรุวัดบางขุนพรหม)

พระสมเด็จพิมพ์เกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้นอกตัน

 

รายการที่ 9 พระสมเด็จออกวัดเกศไชโยวรวิหาร

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์นิยม หกชั้นอกตัน
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์นิยม หกชั้นอกตลอด
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้นหักศอก นักเลงโต
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เข่าบ่วง
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์นิยม เจ็ดชั้น
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพเจ็ดชั้นปรกโพธิ์
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้นอกตลอด
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ห้าชั้น
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เก้าชั้นโบราณ

 

รายการที่ 10 พระสมเด็จกรุวัดสะตือ (พิมพ์ช่างหลวงวิจารณ์)

พระสมเด็จ กรุวัดสะตือ พิมพ์ใหญ่ พระประธาน เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จ กรุวัดสะตือ พิมพ์ใหญ่ เกศจรดซุ้ม
พระสมเด็จ กรุวัดสะตือ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จ กรุวัดสะตือ พิมพ์ใหญ่ อกร่อง เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จ กรุวัดสะตือ พิมพ์เส้นด้าย
พระสมเด็จ กรุวัดสะตือ พิมพ์ทรงเจดีย์
พระสมเด็จ กรุวัดสะตือ พิมพ์เกศบัวตูม
พระสมเด็จ กรุวัดสะตือ พิมพ์ฐานแซม
พระสมเด็จ กรุวัดสะตือ พิมพ์ฐานคู่
พระสมเด็จ กรุวัดสะตือ พิมพ์อกครุฑ

 

รายการที่ 11 พระสมเด็จวังหน้า (วัดพระแก้ว)

พระสมเด็จวัดพระแก้ว พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้มหมุดทอง
พระสมเด็จวัดพระแก้ว พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม
พระสมเด็จวัดพระแก้ว พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จวัดพระแก้ว พิมพ์ยอดขุนพล
พระสมเด็จวัดพระแก้ว ประดับเพชรพลอย
พระสมเด็จวัดพระแก้ว เนื้อโละทุกชนิด
พระสมเด็จวัดพระแก้ว พิมพ์หลังพิเศษ
พระสมเด็จวัดพระแก้ว รวมทุกพิมพ์ (วัดพระแก้ว)