ผู้ชนะการประกวดอันดับที่ 2

งานประกวดย่อย ครั้งที่ 3