ผู้ชนะการประกวดอันดับที่ 3

งานประกวดย่อย ครั้งที่ 3