ผู้ชนะการประกวดอันดับที่ 4

งานประกวดย่อย ครั้งที่ 3