ผู้ชนะการประกวดอันดับที่ 5

งานประกวดย่อย ครั้งที่ 3