เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน

Amulets Siam Code : AS202110360

 

ชื่อพระ : เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

 

ประเภท/พิมพ์พระ : เหรียญพระบารมีปกเกล้า (รุ่น 26) เนื้อทองแดง ปี 2520

 

กรรมสิทธิ์ของ : Mr. SU YI CHEN

 

เบอร์โทร : 064-016-8094

 

ออกให้ ณ วันที่ : 1 สิงหาคม 2564

 

สถานะ : ให้บูชา

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอาจทำให้สีของพระในรูปแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย