พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว

Amulets Siam Code : AS202110900

 

ชื่อพระ : พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี

 

ประเภท/พิมพ์พระ : พิมพ์ใหญ่หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2400-2431

 

กรรมสิทธิ์ของ : คุณ ฐปนณรงค์ กลั่นกสิกรรม็

 

เบอร์โทร : 081-924-4993

 

ออกให้ ณ วันที่ : 30 กันยายน 2564

 

สถานะ : ให้บูชา

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอาจทำให้สีของพระในรูปแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย