พระสมเด็จ กรุวัดสะตือ

Amulets Siam Code : AS20219864

 

ชื่อพระ : พระสมเด็จ กรุวัดสะตือ จ.อยุธยา

 

ประเภท/พิมพ์พระ : พิมพ์เจดีย์

 

กรรมสิทธิ์ของ : คุณ วริทธิ์ชัย วัชรประภา

 

เบอร์โทร : 084-564-6456

 

ออกให้ ณ วันที่ : 15 พฤษภาคม 2564

 

สถานะ : ให้บูชา

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอาจทำให้สีของพระในรูปแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย