พระสมเด็จ กรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม

Amulets Siam Code : AS20219956

 

ชื่อพระ : พระสมเด็จ กรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม (วัดใหม่อมตรส) จ.กรุงเทพฯ

 

ประเภท/พิมพ์พระ : พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง

 

กรรมสิทธิ์ของ : คุณ วริทธิ์ชัย วัชรประภา

 

เบอร์โทร : 084-564-6456

 

ออกให้ ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564

 

สถานะ : ให้บูชา

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอาจทำให้สีของพระในรูปแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย