พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว

Amulets Siam Code : AS20219981

 

ชื่อพระ : พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี

 

ประเภท/พิมพ์พระ : พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก

 

กรรมสิทธิ์ของ : คุณ คชภัค บุลกุลนิรชร

 

เบอร์โทร : 064-529-9446

 

ออกให้ ณ วันที่ : 3 มิถุนายน 2564

 

สถานะ : ให้บูชา

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอาจทำให้สีของพระในรูปแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย