พระปิดตา หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก

Amulets Siam Code : AS202211818

 

ชื่อพระ : พระปิดตา หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม

 

ประเภท/พิมพ์พระ : พิมพ์หน้าเดียว เนื้อชินตะกั่ว ปี 2435-2458

 

กรรมสิทธิ์ของ : คุณ สุนทร พรหมพันธุ์

 

เบอร์โทร : 081-921-8699

 

ออกให้ ณ วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2565

 

สถานะ : ให้บูชา

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอาจทำให้สีของพระในรูปแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย