พระสมเด็จ กรุวัดขุนอินทประมูล

Amulets Siam Code : AS202212215

 

ชื่อพระ : พระสมเด็จ กรุวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

 

ประเภท/พิมพ์พระ : พิมพ์ไกเซอร์

 

กรรมสิทธิ์ของ : คุณ ธนิดา พุทธรังษี

 

เบอร์โทร : 086-133-4074

 

ออกให้ ณ วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565

 

สถานะ : ให้บูชา

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอาจทำให้สีของพระในรูปแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย