พระสมเด็จ กรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม

Amulets Siam Code : AS202212556

 

ชื่อพระ : พระสมเด็จ กรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม (วัดใหม่อมตรส) จ.กรุงเทพฯ

 

ประเภท/พิมพ์พระ : พิมพ์ยืนประทานพร

 

กรรมสิทธิ์ของ : คุณ สมพิชิต เดชประภาพงศ์

 

เบอร์โทร : 089-891-6504

 

ออกให้ ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2565

 

สถานะ : ให้บูชา

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอาจทำให้สีของพระในรูปแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย