พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อแฉ่ง วัดศรีรัตตนาราม

Amulets Siam Code : AS202212582

 

ชื่อพระ : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม จ.กรุงเทพฯ

 

ประเภท/พิมพ์พระ : พิมพ์ใหญ่พระประธาน

 

กรรมสิทธิ์ของ : คุณ กมล เที่ยงตรง

 

เบอร์โทร : 081-385-8303

 

ออกให้ ณ วันที่ : 27 มิถุนายน 2565

 

สถานะ : ให้บูชา

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอาจทำให้สีของพระในรูปแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย