AS202213606

Amulets Siam Code : AS202213606

 

ชื่อพระ : พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี

 

ประเภท/พิมพ์พระ : พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ประมาณปี 2400-2431

 

กรรมสิทธิ์ของ : คุณ ปฐมพงศ์ ฐาปนพงศ์ภูมิ

 

เบอร์โทร : 062-629-5694

 

ออกให้ ณ วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565

 

สถานะ : ให้บูชา

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอาจทำให้สีของพระในรูปแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย