ผู้ชนะการประกวด อันดับที่ 2

งานประกวด ครั้งที่ 21

หากข้อมูลในใบเซอร์ ไม่ถูกต้อง ท่านต้องการแก้ไข

ติดต่อที่ Line ID : nine185999 (ชื่อ พี่เกียรติ)
ให้ท่านถ่ายรูปใบเซอร์ (เต็มแผ่น) ส่งไปที่ไลน์ดังกล่าว
และให้ระบุด้วยว่า ให้แก้ไขจากข้อความไหน เป็นข้อความไหน
เบอร์ติดต่อผู้ทำใบเซอร์ โทร. 061-985-3355

หากข้อมูลในใบเซอร์ ไม่ถูกต้อง ท่านต้องการแก้ไข

ติดต่อที่ Line ID : nine185999 (ชื่อ พี่เกียรติ)
ให้ท่านถ่ายรูปใบเซอร์ (เต็มแผ่น) ส่งไปที่ไลน์ดังกล่าว
และให้ระบุด้วยว่า ให้แก้ไขจากข้อความไหน เป็นข้อความไหน
เบอร์ติดต่อผู้ทำใบเซอร์ โทร. 061-985-3355