ผู้ชนะการประกวดอันดับที่ 1

งานประกวดย่อย ครั้งที่ 3